Myyntiehdot

Verkkokaupan NONSENSS.COM (jatkossa nimellä Verkkokauppa) omistaja on OÜ Nonsenss Disain (rekisterikoodi 16046145), osoite Artelli 7, Tallinna, Viro. 

 

Myyntisopimuksen voimassaolo, tavara- ja hintatiedot

Myyntiehdot koskevat tavaroiden ostamista Verkkokaupasta. 

Verkkokaupassa myytävien tuotteiden hinnat on merkitty tuotteiden oheen. Hintaan lisätään maksu tavaran perille toimittamisesta. 

Tavaran perille toimitusmaksu riippuu ostajan sijainnista ja perille toimittamisen tavasta. Toimituksen hinta esitetään ostajalle tilauksen laatimisen yhteydessä. 

Tavaraa koskevat tiedot on esitetty Verkkokaupassa välittömästi tavaran ohessa. 

 

Tilauksen laatiminen

Tavaran tilaamista varten tulee halutut tuotteet lisätä ostoskoriin. Tilauksen laatimiseksi tulee täyttää pakolliset tietokentät ja valita tuotteille sopiva toimitustapa. Sen jälkeen näytössä näkyy maksun määrä, jonka voi maksaa verkkopankin linkin kautta tai muulla maksuratkaisulla. 

Sopimus astuu voimaan, kun maksettava summa on saapunut Verkkokaupan pankkitilille. 

Jos tilattua tavaraa ei ole mahdollista toimittaa tavaran loppumiseen liittyen tai muusta syystä, siitä ilmoitetaan ostajalle ensi tilassa ja maksettu raha (ml. tavaran perille toimittamisen kustannukset) palautetaan yleensä 1-2 työpäivän kuluessa. Maksutavasta riippuen rahan saapuminen voi viedä enintään seitsemän työpäivää. 

 

Perille toimittaminen

Tavaraa lähetetään seuraaviin maihin: Euroopan unionin maat, Iso-Britannia, Amerikan yhdysvallat, Kanada


Tavaran lähetyskustannukset maksaa ostaja ja tätä koskevat hintatiedot on kuvattu lähetystavan kohdalla. 

Viron sisäiset lähetykset saapuvat ostajan määrittämään kohteeseen yleensä 3-7 työpäivän kuluessa myyntisopimuksen voimaantulosta lukien. Viron ulkopuolella perille toimitus tapahtuu 14 kalenteripäivän kuluessa. 

Poikkeustapauksissa on oikeus toimittaa tavara perille enintään 30 kalenteripäivän kuluessa. 

Mikäli Verkkokauppa on verkkosivullaan tai tilausvahvistuksessa ilmoittanut ostajalle toimitusongelmista ja 30 kalenteripäivää ylittävästä määräajasta, sovelletaan Verkkokaupan ilmoittamaa määräaikaa. 

 

Vetäytymisoikeus

Tilauksen haltuun saamisen jälkeen ostajalla on oikeus vetäytyä verkkokaupassa solmitusta sopimuksesta 14 päivä kuluessa 

[tuotteesta riippuen ostajalla ei välttämättä ole vetäytymisoikeutta, tällaiset tuotteet ja palvelut tulee siinä tapauksessa luetella ja niiden tulee vastata Viron velvoiteoikeuslain (võlaõigusseadus) 53 § 4 mom. lueteltuja vaatimuksia].

Vetäytymisoikeutta ei sovelleta, mikäli ostajana on oikeushenkilö. 

14 päivän vetäytymisoikeuden käyttämiseksi tavaraa ei saa käyttää muulla tavoin kuin on tarpeen tavaran olemuksesta, ominaisuuksista ja toimimisesta vakuuttumiseen samalla tavalla, kuin se on sallittua tavaran testaamiseksi tavanomaisessa myymälässä. 

Mikäli tavaraa on käytetty muuhun tarkoitukseen kuin on tarpeen tavaran olemuksesta, ominaisuuksista ja toimimisesta vakuuttumiseen tai siinä on käyttämisen tai kulumisen merkkejä, Verkkokaupalla on oikeus laskea palautettavaa maksua tavaran arvon laskua vastaavasti. 

Tavaran palauttamiseksi tulee esittää tavaran ostamisesta vetäytymisilmoitus, jonka kaavakkeen löytää tästä: vetäytymisilmoitus, ja lähettää se sähköpostiosoitteeseen viimeistään 14 päivän kuluessa tavaran haltuun saamisesta lukien. 

Tavaran palauttamisen kustannukset maksaa ostaja, paitsi siinä tapauksessa, että palauttamisen syynä on se seikka, että palautettava esine ei vastaa tilattua (esim. väärä tai viallinen esine). 

Ostajan tulee palauttaa tavara ilmoituksen esittämistä seuraavien 14 päivän kuluessa tai esittää todiste siitä, että on mainitun kauden aikana luovuttanut tavaran kuljettajalle. 

Palautettavan tavaran saatuaan Verkkokauppa palauttaa ostajalle kaikki tältä sopimuksen perusteella saadut maksut viipymättä, joka tapauksessa 14 päivän kuluessa vetäytymisilmoituksen saamisesta. 

Verkkokauppa voi kieltäytyä palautusmaksujen suorittamisesta siihen saakka, kunnes on saanut sopimuksen kohteena olevan esineen takaisin tai kunnes ostaja on esittänyt todisteet siitä, että on lähettänyt esineen takaisin, riippuen siitä, kumpi näistä tapahtuu aikaisemmin. 

Mikäli ostaja on selväsanaisesti valinnut Verkkokaupan tarjoamasta halvemmasta tavanomaisesta esineen toimitustavasta poikkeavan toimitustavan, Verkkokaupan ei tarvitse palauttaa kuluttajalle kustannusta, joka ylittää tavanomaiseen toimitustapaan liittyvän kustannuksen. 

Verkkokaupalla on oikeus vetäytyä myyntisopimuksesta ja vaatia ostajalta tavara takaisin, mikäli tavaran hinta verkkokaupassa on erehdyksen vuoksi merkitty oleellisesti tavaran markkinahintaa halvemmaksi. 

 

Oikeus esittää valitus

Puutteen ilmetessä on ostajalla oikeus ottaa verkkokauppaan yhteyttä viimeistään kahden kuukauden kuluessa lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen info@nonsenss.com tai soittamalla puhelinnumeroon: +372 52 98 424.

Verkkokauppa ei vastaa sellaisista puutteista, jotka ovat aiheutuneet tavaran luovuttamisen jälkeen kuluttajan toiminnan tai laiminlyönnin vuoksi (väärä käyttötapa, onnettomuustapaus tms.) tai mikäli kyseessä on tavaran tavanomaisesta käytöstä johtuva normaali kuluminen. 

Mikäli Verkkokaupasta ostetussa tavarassa on puutteita, joista Verkkokauppa on vastuussa, Verkkokauppa korjaa tai vaihtaa puutteellisen tavaran. Mikäli tavaraa ei ole mahdollista korjata eikä vaihtaa, Verkkokauppa palauttaa ostajalle kaikki myyntisopimukseen liittyneet maksut. 

Verkkokauppa vastaa kuluttajan esittämään valitukseen kirjallisesti tai kirjallisen uudelleen esittämisen mahdollistavassa muodossa 15 päivän kuluessa. 

 

Kiistojen ratkaiseminen

Mikäli ostajalla on Verkkokaupan suhteen valitettavaa, valitukset tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen info@nonsess.com tai välittää soittamalla puhelimeen: +372 52 98 424. 

Mikäli ostaja ja Verkkokauppa eivät pysty ratkaisemaan riitaa sopimalla, ostaja voi ottaa yhteyttä kuluttajariitalautakuntaan (Tarbijavaidluste komisjon). Käsittelyehtoihin voi tutustua ja anomuksen voi esittää tässä. Kuluttajariitalautakunnan toimivaltaan kuuluvat ostajan ja Verkkokaupan välillä solmitusta sopimuksesta seuraavat kiistat. Ostajan valituksen käsittely on lautakunnassa maksutonta. 

Ostaja voi ottaa yhteyttä Euroopan unionin verkkovälitteiseen kuluttajariitojen ratkaisufoorumiin.